پیش دبستان و دبستان غیردولتی دخترانه میرداماد واقع در شهرری

تیزر معرفی دبستان

تیزر معرفی دبستان

(خلاصه ای از عملکرد ویژه پیش دبستانی و دبستان دخترانه میرداماد)

فیلم های آموزشی نرم افزار Microsoft PowerPoint

*************

( معرفی نرم افزار ) 

*************

*************
( درج اسلاید ) 
*************
*************
( حذف اسلاید ) 
*************
*************
( افزودن Transitins) 
*************
*************
( افزودن  Animations  ) 
*************
*************
( افزودن  افکت متن ) 
*************
*************
( افزودن  صدا  ) 
*************