پیش دبستان و دبستان غیردولتی دخترانه میرداماد واقع در شهرری

معرفی مدیریت دبستان و پیش دبستانی

سرکار خانم لیلا کشانی

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی ( دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی )

بازنشسته و دارای بیش از 30 سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش