پیش دبستان و دبستان غیردولتی دخترانه میرداماد واقع در شهرری

تیزر معرفی دبستان

تیزر معرفی دبستان

(خلاصه ای از عملکرد ویژه پیش دبستانی و دبستان دخترانه میرداماد)

معرفی دبستان

خلاصه ای از عملکرد پیش دبستانی و دبستان غیردولتی دخترانه میرداماد

امکانات مدرسه

پیش دبستانی و دبستان غیردولتی میرداماد دارای کلاس هاس فوق برنامه ویژه پایه های پیش دبستان تا ششم می باشد:

کلاس ورزش :

کلاس هنر و خلاقیت :

سایت رایانه :

کلاس مهارتهای زندگی :

محفل انس با قرآن :

کتابخانه :

نمازخانه :

فضای سبز متناسب با روحیه دانش آموزان عزیز :