پیش دبستان و دبستان غیردولتی دخترانه میرداماد واقع در شهرری

تیزر معرفی دبستان

تیزر معرفی دبستان

(خلاصه ای از عملکرد ویژه پیش دبستانی و دبستان دخترانه میرداماد)

فیلم های آموزش نرم افزار Microsoft Word

*************
( معرفی نرم افزار ) 
*************
************* 
( باز کردن ، ذخیره کردن و ... ) 
*************
*************
( تنظیمات خط ) 
*************
*************
( تنظیمات پاراگراف ) 
*************
*************
( افزودن عکس ) 
*************
*************
( کپی کردن و بریدن متن ) 
*************
*************
( تنظیمات کاغذ ) 
*************
*************
( افزودن جدول ) 
*************