دبستان و پیش دبستانی دخترانه هوشمند غیر دولتی میرداماد مجتمع آموزشی میرداماد | آموزش و پرورش تهران ، شهر ری

فیلم تدریس ضرب سوم

آموزش ضرب پایه سوم  با ابزار کمک آموزشی

توسط استاد راهنما (جناب آقای حسن پور)

فیلم آموزش کسر پایه پنجم

آموزش کسر پایه پنجم با ابزار کمک آموزشی

توسط استاد راهنما (جناب آقای حسن پور)

معرفی کتاب مناسب برای دانش آموزان پایه پنجم (2)

معرفی کتاب مناسب برای دانش آموزان پایه پنجم

توسط دانش آموزان کلاس در زنگ ادبیات فارسی

معرفی کتاب مناسب برای دانش آموزان پایه پنجم(1)

معرفی کتاب مناسب برای دانش آموزان پایه پنجم

توسط دانش آموزان کلاس در زنگ ادبیات فارسی

ساخت دست سازه (پایه سوم)

ساخت دست سازه توسط دانش آموز عزیز پایه سوم (چرخه آب)

کنفرانس دانش آموز پایه دوم

کنفرانس دانش آموز عزیز پایه دوم (سوگند عباسی) 

با موضوع : حیواناتی که شب فعالیت می کنند 

آموزش اعداد دیجیتال همراه با بازی و مسابقه (2)

آموزش اعداد دیجیتال همراه با بازی و مسابقه پایه دوم (2)

آموزش اعداد دیجیتال همراه با بازی و مسابقه ( پایه دوم)

آموزش اعداد دیجیتال همراه با بازی و مسابقه ( پایه دوم)

پروژه های دانش آموزی

پروژه های درس رایانه ( فوق برنامه )