دبستان و پیش دبستانی دخترانه هوشمند غیر دولتی میرداماد مجتمع آموزشی میرداماد | آموزش و پرورش تهران ، شهر ری

طرح جابر دانش آموزان دبستان دخترانه میرداماد - نفس اکبری

طرح جابر دانش آموزان دبستان دخترانه میرداماد - نفس اکبری

طراحی و ساخت الکل پاش سنسور دار بر روی دستگیره سبد فروشگاه های زنجیره ای

پژوهشگران : نفس اکبری

دبیر راهنما : مریم کفایی ضیا آزاد

سال تحصیلی 1399- 1400

طرح جابر دانش آموزان دبستان دخترانه میرداماد - مریم رحمتی

طرح جابر دانش آموزان دبستان دخترانه میرداماد - مریم رحمتی

طراحی و ساخت درب بدون تماس دست برای باز و بسته شدن

پژوهشگران : مریم رحمتی

دبیر راهنما : مریم کفایی ضیا آزاد

سال تحصیلی 1399- 1400

طرح جابر دانش آموزان دبستان دخترانه میرداماد - محدثه حق دوست

طرح جابر دانش آموزان دبستان دخترانه میرداماد - محدثه حق دوست

طراحی و ساخت فیلتر همراه تصفیه آب با استفاده از نانو مواد و لیوان شارژی

پژوهشگران : محدثه حق دوست

دبیر راهنما : مریم کفایی ضیا آزاد

سال تحصیلی 1399- 1400

طرح جابر دانش آموزان دبستان دخترانه میرداماد - رها طیبی

طرح جابر دانش آموزان دبستان دخترانه میرداماد - رها طیبی

طراحی و ساخت و دستگاه کاهش دهنده و خرد کننده کاغذ باطل و پسمانده های غذایی

پژوهشگران : رها طیبی

دبیر راهنما : مریم کفایی ضیا آزاد

سال تحصیلی 1399- 1400

طرح جابر دانش آموزان دبستان دخترانه میرداماد - آرامش مقامی - سیمین ترابی

طرح جابر دانش آموزان دبستان دخترانه میرداماد - آرامش مقامی - سیمین ترابی

طراحی و ساخت کلاه ضد کرونایی برای اعضای کادر درمان

پژوهشگران : آرامش مقامی - سیمین ترابی

دبیر راهنما : مریم کفایی آزاد

طرح جابر دانش آموزان دبستان دخترانه میرداماد - سارینا رضوی

طرح جابر دانش آموزان دبستان دخترانه میرداماد

طراحی و ساخت ماسک سه لایه با لایه بدون بافت گیاهی

پژوهشگر : سارینا رضوی

دبیرراهنما : مریم کفایی ضیا آزاد

سال تحصیلی 1399 - 1400

داستان گویی دانش آموزان کلاس پنجم

داستان گویی مطهره مصری پور دانش آموزان کلاس پنجم - دبستان دخترانه میرداماد داستان هلن کلن

نواختن آهنگ ای ایران با سنتور

نواختن آهنگ ای ایران با سنتور توسط مانیا ابراهیمی دختر میردامادی عزیزمون

دبستان دخترانه میرداماد

جمع وتفریق روی محور - پایه اول دبستان

جمع وتفریق روی محور توسط دانش آموز گل میردامادی سارینا حاج علی مددی 

پایه اول دبستان

 دبستان دخترانه میرداماد 1399

شب یلدای کلاس اولی های میردامادی

شب یلدا دانش آموزان کلاس اولی عزیز در دبستان دخترانه میرداماد

1399

آموزش درس 11 علوم دوم دبستان

آموزش درس 11 علوم دوم دبستان توسط دانش آموز - دبستان دخترانه میرداماد

خط و محور ریاضی پایه اول

تدریس خط و محور ریاضی دوم دبستان توسط دانش آموز - دبستان دخترانه میرداماد

نویسندگی کتاب مادر توسط میردامادی های عزیز

نویسندگی کتاب مادر توسط سارینا چزانی عزیز دبستان دخترانه میرداماد

از گرما چه استفاده های میکنیم

از گرما چه استفاده های میکنیم

روخوانی پایه اول

روخوانی دانش آموز پایه اول - دبستان دخترانه میرداماد

کاشت لوبیا درس علوم پایه اول

کاشت لوبیا توسط دانش آموز در درس علوم پایه اول - دبستان دخترانه میرداماد

فیلم تدریس ضرب سوم

آموزش ضرب پایه سوم  با ابزار کمک آموزشی

توسط استاد راهنما (جناب آقای حسن پور)

فیلم آموزش کسر پایه پنجم

آموزش کسر پایه پنجم با ابزار کمک آموزشی

توسط استاد راهنما (جناب آقای حسن پور)

معرفی کتاب مناسب برای دانش آموزان پایه پنجم (2)

معرفی کتاب مناسب برای دانش آموزان پایه پنجم

توسط دانش آموزان کلاس در زنگ ادبیات فارسی

معرفی کتاب مناسب برای دانش آموزان پایه پنجم(1)

معرفی کتاب مناسب برای دانش آموزان پایه پنجم

توسط دانش آموزان کلاس در زنگ ادبیات فارسی

ساخت دست سازه (پایه سوم)

ساخت دست سازه توسط دانش آموز عزیز پایه سوم (چرخه آب)

کنفرانس دانش آموز پایه دوم

کنفرانس دانش آموز عزیز پایه دوم (سوگند عباسی) 

با موضوع : حیواناتی که شب فعالیت می کنند 

آموزش اعداد دیجیتال همراه با بازی و مسابقه (2)

آموزش اعداد دیجیتال همراه با بازی و مسابقه پایه دوم (2)

آموزش اعداد دیجیتال همراه با بازی و مسابقه ( پایه دوم)

آموزش اعداد دیجیتال همراه با بازی و مسابقه ( پایه دوم)

پروژه های دانش آموزی

پروژه های درس رایانه ( فوق برنامه )