پیش دبستان و دبستان غیردولتی دخترانه میرداماد واقع در شهرری

معرفی کتاب آموزشی

کتاب کمک آموزشی دیکته شب ( اول دبستان )

کتاب دیکته شب اول دبستان، به تالیف فرزانه زنبقی، بهترین راه برای بالابردن نوشتن و صد البته از نوع درست، در کودکان است. 

در کتاب دیکته شب اول دبستان، یاد می‌گیرید درست بنویسید و همچنین بیشتر با مفهوم کلمات آشنا شوید. از عمده‌ترین فواید دیکته نویسی می‌توان به:

آموزش درست‌نویسی واژه‌ها. ارزیابی آموخته‌های فراگیران و یافتن راهکارهایی برای بر‌طرف نمودن کاستی‌ها. خوانا و زیبا‌نویسی. آشنایی با واژه‌ها و معانی آن‌ها، اشاره کرد تا بتوانند اندیشه‌های خود را به درستی بیان کنند. خواندن فعال در نوشتن املا موثر است، زیرا صحیح خواندن مستلزم توجه به همه‌ی نکات نوشتاری است .

کتاب کمک آموزشی بگرد و پیدا کن (دوره اول دبستان)

با کمک کتاب بگرد و پیدا کن، تالیف سروش نجف زاده، قدرت خواندن و نوشتن و راه‌یابی به دنیای علم را به کودکان عزیزمان می‌آموزیم. این کتاب به گونه‌ای طراحی شده که همراه کتاب درسی به نوآموزان در شناخت صحیح حروف و روان خوانی کمک نماید و همگام با آموزش حروف، تکرار و تمرین صورت گیرد تا باعث یادگیری بهتر و پایدارتری شود. 

پس از تدریس حرف جدید، از نوآموز بخواهید تا کلماتی را که حرف جدید در آن است را تشخیص داده و دور آن را خط بکشد، به عنوان مثال ابتدا کلماتی که «آ اوّل» سپس «ا غیر اوّل» دارند را بیابد و در پایان هر کلمه‌ای که هر دو حرف را دارد را پیدا کرده و آن حروف را بنویسد؛ به مرور زمان از او بخواهید آن کلمه و سپس متن کتاب را بلند بخواند. 

پس از تمرینات کتاب بگرد و پیدا کن، دیگر نگران مشکل فرزند خود نباشید.

- فراموش کردن حروف
- کم و زیاد گذاشتن نقطه و تشدید
- کم و زیاد گذاشتن دندانه‌ها
- و سایر اشتباهات رایج دیگر

این کتاب برای تمام دانش آموزان پایه اوّل مناسب است که با خواندن آن دیگر دانش آموزان حروف را فراموش نکنند. 

در بخشی از کتاب بگرد و پیدا کن می‌خوانیم:

 مَن دَر شهرِ آستارا هَستَم. هوای آستارا بسیار سَرد اَست. مادَرَم برای مَن و بَرادَرِ بُزُرگم پیراهَن پَشمی خرید. مَن آرام اَز مادَرَم تشکّر کردم. مادرم گفت: (پیراهنِ پَشمی شما را گرم می‌کند). مَن فهمیدم مادَرَم دُرُست می‌گوید.

کتاب بازی‌های آوایی (4) آگاهی واجی (ب) (دوره پیش دبستان)

معرفی کتاب بازی‌های آوایی (4) آگاهی واجی (ب)

کتاب بازی‌های آوایی (4) آگاهی واجی (ب) نوشتۀ محمدصادق ابراهیمی چابکی و حورا پورسعید زاهد، تحت عنوان بازی‌های آوایی، چهارمین جلد از مجموعه کتاب‌هایی است که سعی دارد با فعالیت‌های آموزشی متنوع، مبتنی بر آگاهی واج شناختی، زمینه را برای رشد و پیشرفت مهارت‌های خوانداری و نوشتاری کودکان پیش دبستانی تسهیل نماید.

آگاهی واج شناختی، به عنوان عامل مؤثر در یادگیری خواندن و نوشتن به معنای آگاهی از ساختمان آوایی کلمات؛ مهارتی است که کودکان را قادر به شناسایی، تمیز و دست کاری اجزای کلمات (شفاهی) می‌سازد. این مهارت فرا زبانی دارای سطوح مختلفی شامل آگاهی هجایی، درون هجایی و واجی است که با همین توالی در آنان رشد و ظهور پیدا می‌کند.

آگاهی واجی آخرین و پیچیده‌ترین سطح از مهارت آگاهی واج شناختی است که کودکان با آموزش رسمی پس از آگاهی درون هجایی فرا می‌گیرند. آگاهی واجی نقش مهمی در رشد خواندن و نوشتن دارند زیرا واج‌ها ماده‌ی اصلی و حیاتی برای یادگیری خواندن و نوشتن هستند و آگاهی از آن یک امر ضروری به شمار می‌آید.

فهرست مطالب

مقدمه
سخنی با مربیان
پیش آگاهی واجی
پیش آگاهی واج آخر (دیداری)
جست و جوی واجی
جست و جوی واج پایانی (دیداری)
جست و جوی واج پایانی (شنیداری)
مقایسه‌ی واجی
کشف تساوی واجی در واج پایانی (دیداری)
کشف تساوی واجی در واج پایانی (شنیداری)
تشخیص کلمات دارای واج پایانی یکسان (دیداری)
تشخیص کلمات دارای واج پایانی یکسان (شنیداری)
کشف تساوی واج اول و آخر در یک کلمه (دیداری - شنیداری)
کشف تساوی واج اول و آخر یک کلمه با کلمه‌ی دیگر (دیداری)
کشف تساوی واج آخر یک کلمه با واج اول کلمه‌ی دیگر (دیداری) / چینش واجی
مکان یابی واجی
مکان یابی واجی (دیداری - شنیداری)
مکان یابی واجی بین دو تصویر (دیداری - شنیداری)
مکان یابی واجی بین سه تصویر (دیداری - شنیداری)
حذف واجی
نامیدن و حذف واج پایانی (دیداری)
حذف واج پایانی (شنیداری)
حذف واج میانی (شنیداری)
تشخیص و بیان واج حذف شده‌ی پایانی (شنیداری)
افزایش واجی
افزایش واج به آخرکلمه‌ی بی پایان (شنیداری)
ابدال واجی
ابدال واج پایانی (دیداری)
ابدال واج پایانی (شنیداری)
قرینه گویی واجی
قرینه گویی واجی (دیداری - شنیداری)
ترکیب واجی
ترکیب واج آخر کلمات (دیداری - شنیداری)
جدول امتیازبندی
فهرست منابع و مآخذ