دبستان و پیش دبستانی دخترانه هوشمند غیر دولتی میرداماد مجتمع آموزشی میرداماد | آموزش و پرورش تهران ، شهر ری

کتاب بازی‌های آوایی (4) آگاهی واجی (ب) (دوره پیش دبستان)

معرفی کتاب بازی‌های آوایی (4) آگاهی واجی (ب)

کتاب بازی‌های آوایی (4) آگاهی واجی (ب) نوشتۀ محمدصادق ابراهیمی چابکی و حورا پورسعید زاهد، تحت عنوان بازی‌های آوایی، چهارمین جلد از مجموعه کتاب‌هایی است که سعی دارد با فعالیت‌های آموزشی متنوع، مبتنی بر آگاهی واج شناختی، زمینه را برای رشد و پیشرفت مهارت‌های خوانداری و نوشتاری کودکان پیش دبستانی تسهیل نماید.

آگاهی واج شناختی، به عنوان عامل مؤثر در یادگیری خواندن و نوشتن به معنای آگاهی از ساختمان آوایی کلمات؛ مهارتی است که کودکان را قادر به شناسایی، تمیز و دست کاری اجزای کلمات (شفاهی) می‌سازد. این مهارت فرا زبانی دارای سطوح مختلفی شامل آگاهی هجایی، درون هجایی و واجی است که با همین توالی در آنان رشد و ظهور پیدا می‌کند.

آگاهی واجی آخرین و پیچیده‌ ترین سطح از مهارت آگاهی واج شناختی است که کودکان با آموزش رسمی پس از آگاهی درون هجایی فرا می‌گیرند. آگاهی واجی نقش مهمی در رشد خواندن و نوشتن دارند زیرا واج‌ها ماده‌ی اصلی و حیاتی برای یادگیری خواندن و نوشتن هستند و آگاهی از آن یک امر ضروری به شمار می‌آید.

فهرست مطالب

مقدمه
سخنی با مربیان
پیش آگاهی واجی
پیش آگاهی واج آخر (دیداری)
جست و جوی واجی
جست و جوی واج پایانی (دیداری)
جست و جوی واج پایانی (شنیداری)
مقایسه‌ی واجی
کشف تساوی واجی در واج پایانی (دیداری)
کشف تساوی واجی در واج پایانی (شنیداری)
تشخیص کلمات دارای واج پایانی یکسان (دیداری)
تشخیص کلمات دارای واج پایانی یکسان (شنیداری)
کشف تساوی واج اول و آخر در یک کلمه (دیداری - شنیداری)
کشف تساوی واج اول و آخر یک کلمه با کلمه‌ی دیگر (دیداری)
کشف تساوی واج آخر یک کلمه با واج اول کلمه‌ی دیگر (دیداری) / چینش واجی
مکان یابی واجی
مکان یابی واجی (دیداری - شنیداری)
مکان یابی واجی بین دو تصویر (دیداری - شنیداری)
مکان یابی واجی بین سه تصویر (دیداری - شنیداری)
حذف واجی
نامیدن و حذف واج پایانی (دیداری)
حذف واج پایانی (شنیداری)
حذف واج میانی (شنیداری)
تشخیص و بیان واج حذف شده‌ی پایانی (شنیداری)
افزایش واجی
افزایش واج به آخرکلمه‌ی بی پایان (شنیداری)
ابدال واجی
ابدال واج پایانی (دیداری)
ابدال واج پایانی (شنیداری)
قرینه گویی واجی
قرینه گویی واجی (دیداری - شنیداری)
ترکیب واجی
ترکیب واج آخر کلمات (دیداری - شنیداری)
جدول امتیازبندی
فهرست منابع و مآخذ

نظرات خوانندگان
تا کنون هیچ نظری درباره این مطلب ثبت نشده است
نظر جدید
نام*
ایمیل
نظر*

متن تصویر*
مشاهده لیست تمام مطالب...