دبستان و پیش دبستانی دخترانه هوشمند غیر دولتی میرداماد مجتمع آموزشی میرداماد | آموزش و پرورش تهران ، شهر ری

لایو فرزند پروری مبتنی بر طرحواره

لایو با موضوع فرزند پروری مبتنی بر طرحواره توسط واحد مشاوره دبستان واحد مشاوره دبستان دخترانه میرداماد 7 اردیبهشت 1400

--

تربیت جنسی کودکان

لایو با موضوع تربیت جنسی توسط سرکار خانم سارا محمدی مشاور دبستان دختران میرداماد 

24 فروردین ماه 1400

اختلافات خانوادگی - قسمت دوم

لایو اختلافات خانوادگی قسمت دوم - دبستان دخترانه میرداماد

19 اسفند 1399

ارتقاء هوش هیجانی

لایو با موضوع ارتقاء هوش هیجانی

در کودکان توسط سرکار خانم سارا محمدی روان شناس کودک در دبستان دخترانه میرداماد

21 بهمن 1399

ارتقاء عزت نفس در کودکان

لایو با موضوع ارتقاء عزت نفس در کودکان

توسط سرکار خانم سارا محمدی روانشناس کودک در دبستان دخترانه میرداماد

2 دی ماه 1399

افسردگی والدین و کودکان

توسط سرکار خانم محمدی روانشناس کودک در دبستان دخترانه میرداماد
4 اذر 1399


مهارت های زندگی قسمت دوم

لایو با موضوع مهارت های زندگی قسمت دوم

توسط سرکار خانم محمدی روانشناس کودک در دبستان دخترانه میرداماد

20 آبان 1399

مهارت های زندگی

لایو با موضوع مهارت های زندگی توسط سرکار خانم سارا محمدی روانشناس کودک

در دبستان دخترانه میرداماد

6 آبان 1399

موضوع لایو : فرزند پروری مثبت

لایو با موضوع فرزند پروری مثبت 

توسط سرکار خانم سارا محمدی 

در 18 مهر 1399

تیزر معرفی دبستان

تیزر معرفی دبستان

(خلاصه ای از عملکرد ویژه پیش دبستانی و دبستان دخترانه میرداماد)