دبستان و پیش دبستانی دخترانه هوشمند غیر دولتی میرداماد مجتمع آموزشی میرداماد | آموزش و پرورش تهران ، شهر ری

طرح جابر دانش آموزان دبستان دخترانه میرداماد - نفس اکبری

طرح جابر دانش آموزان دبستان دخترانه میرداماد - نفس اکبری

طراحی و ساخت الکل پاش سنسور دار بر روی دستگیره سبد فروشگاه های زنجیره ای

پژوهشگران : نفس اکبری

دبیر راهنما : مریم کفایی ضیا آزاد

سال تحصیلی 1399- 1400

طرح جابر دانش آموزان دبستان دخترانه میرداماد - مریم رحمتی

طرح جابر دانش آموزان دبستان دخترانه میرداماد - مریم رحمتی

طراحی و ساخت درب بدون تماس دست برای باز و بسته شدن

پژوهشگران : مریم رحمتی

دبیر راهنما : مریم کفایی ضیا آزاد

سال تحصیلی 1399- 1400

طرح جابر دانش آموزان دبستان دخترانه میرداماد - محدثه حق دوست

طرح جابر دانش آموزان دبستان دخترانه میرداماد - محدثه حق دوست

طراحی و ساخت فیلتر همراه تصفیه آب با استفاده از نانو مواد و لیوان شارژی

پژوهشگران : محدثه حق دوست

دبیر راهنما : مریم کفایی ضیا آزاد

سال تحصیلی 1399- 1400

طرح جابر دانش آموزان دبستان دخترانه میرداماد - رها طیبی

طرح جابر دانش آموزان دبستان دخترانه میرداماد - رها طیبی

طراحی و ساخت و دستگاه کاهش دهنده و خرد کننده کاغذ باطل و پسمانده های غذایی

پژوهشگران : رها طیبی

دبیر راهنما : مریم کفایی ضیا آزاد

سال تحصیلی 1399- 1400

طرح جابر دانش آموزان دبستان دخترانه میرداماد - آرامش مقامی - سیمین ترابی

طرح جابر دانش آموزان دبستان دخترانه میرداماد - آرامش مقامی - سیمین ترابی

طراحی و ساخت کلاه ضد کرونایی برای اعضای کادر درمان

پژوهشگران : آرامش مقامی - سیمین ترابی

دبیر راهنما : مریم کفایی آزاد

طرح جابر دانش آموزان دبستان دخترانه میرداماد - سارینا رضوی

طرح جابر دانش آموزان دبستان دخترانه میرداماد

طراحی و ساخت ماسک سه لایه با لایه بدون بافت گیاهی

پژوهشگر : سارینا رضوی

دبیرراهنما : مریم کفایی ضیا آزاد

سال تحصیلی 1399 - 1400