پیش دبستان و دبستان غیردولتی دخترانه میرداماد واقع در شهرری

تیزر معرفی دبستان

تیزر معرفی دبستان

(خلاصه ای از عملکرد ویژه پیش دبستانی و دبستان دخترانه میرداماد)

معرفی دبستان

خلاصه ای از عملکرد پیش دبستانی و دبستان غیردولتی دخترانه میرداماد

کادر اداری

مدیریت دبستان ( خانم لیلا کشانی )

مدیر آموزشی ( مینا حسن پور )

معاون تربیتی ( محدثه شیری )

معاون فناوری و دفتردار ( نفیسه سلطانی )

راهبر آموزش ( سمانه نعیمی )

راهبر آموزش ( پروین پویا )

مریم نجفی ( راهبر آموزش )

مهسا ذکری ( راهبر آموزش )

زهرا اسماعیلی ( معاون انضباطی)

معاون انضباطی

( شیرین السادات صدری )

معاون انضباطی

( الهه آبروشن )

مربی بهداشت و ورزش 

( افسانه بیگ محمدی ) 

 مشاور

( فاطمه محمدی اصل )